Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Wij hebben getracht onze internetpagina met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen.

Mocht de internetpagina en/of de via deze internetpagina verstrekte informatie echter onjuist en/of onvolledig zijn, dan is [EuregioLaw], noch een van haar partners, aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van die onjuiste en/of incomplete informatie op deze website. Evenmin is [EuregioLaw] of een van haar partners aansprakelijk voor virussen en/of andere schadeveroorzakende software, onjuiste en/of onvolledige informatie die bereikbaar is via links op onze internetpagina en/of het gebruik van de internetpagina in het algemeen.